שבת עלייה לתורה בחצר גור • כל אירועי וזמני השבת

אתר 'כל רגע', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, ראשי הישיבות ואישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בשלח - שבת שירה תשפ"ב בארץ ובעולם לפי שעון חורף | באדיבות: 'בחדרי חרדים' ובשיתוף 'קו הסקופים'

משה ויסברג | חרדים 14.1.2022 | 09:48

האדמו"ר מגור השבוע צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

גור: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מגור, בן לחתנו הרה"צ רבי אברהם שמואל רנד, עם נכדת הנגיד הרבני הרב יצחק שפירא, בת לבנו הרב חיים שמעון שפירא, תתקיים בבית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו בירושלים. 

ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מויז'ניץ, בן הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד, חתן האדמו"ר מקאסאן לייקווד, עם בת האדמו"ר מביאלא בני ברק, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב. 

סקווירא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסקווירא, נכדה לבנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, חתן האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו הרב חיים מאיר טווערסקי, חתן הגה"צ ר' גדליה משה פאנעט ראש ישיבת נתיבות התלמוד, בן האדמו"ר מדעעש, תתקיים בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא בניו יורק. 

באבוב: האדמו"ר מבאבוב ישבות למנוחה בפלורידה במאימי, חתנו הרה"צ ר' יחזקאל ליפשיץ ישבות בקרב חסידי באבוב בלעיקווד. בנו הרה"צ ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם ישבות בקהילת באבוב בלינדען לרגל שבת שירה. 

מכנובקא בעלזא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בן לבנו בכורו הרה"צ רבי ישכר דב רוקח, החתן הרב שלום רוקח, עם בת הגה"צ ר' יעקב שמחה היילפרין, בן גאב"ד ראדמישלא וגאב"ד מאקווא ירושלים זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול מכנובקא-בעלזא ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק. במוצאי שבת יערך שמחת הפאר-שפיל לאחר הבדלה.

דושינסקיא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מדושינסקיא, בת לבנו הרב מרדכי זאב דושינסקיא, חתן הנגיד רבי יעקב פלדמן, בן הנגיד הרה"ח רבי משה חיים פלדמן, תתקיים בבית המדרש הגדול היכל מהרי"ץ דושינסקיא בירושלים.

סאטמר: האדמו"ר מסאטמר ישבות למנוחה בפאלם ספרינגס בקליפורניה יחד עם קבוצת חסידים שיגיעו לשבות לרגל שבת שירה.

אלכסנדר ארה"ב: האדמו"ר מאלכסנדר מארה"ב השוהה במסע הקודש למקומות הקדושים באירופה יחד עם קהל חסידיו, ישבות בעיירת ליזענסק, סמוך ונראה לציונו של הרה"ק ר' אלימלך זי"ע.

מירון: הגה"צ רבי משה ראטה גאב"ד קארלסבורג השוהה בביקור בארה"ק, ישבות באתרא קדישא מירון לרגל ימי השובבי"ם.

סאטמר: שבת התאחדות והתעלות לכלל חסידי סאטמאר במנצסטר באנגליה, בראשות הגה"צ ר' אלטר יעקב יצחק גלאנץ חתן האדמו"ר מסאטמאר, תתקיים במלון בווילס.

סאטמר: הגה"צ ר' יואל טייטלבוים בן האדמו"ר מסאטמר ישבות בקרב חסידי סאטמאר בלייקווד לרגל שבת שירה.

נדבורנה ירושלים: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, בן לבנו הרב יוחנן רוזנבוים, חתן הרה"צ רבי דוב שטערן אב"ד סקולען בני ברק, עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, בת לחתנו האדמו"ר מאלעסק ארה"ק, תתקיים בבית המדרש נדבורנה ירושלים ברחוב עזרא בירושלים. במוצ"ש ייערך שמחת הפארשפיל לאחר הבדלה. 

סטריקוב: האדמו"ר מסטריקוב ישבות בירושלים לכבוד שבת שירה ושבת שלפני הייארצייט של האדמו"ר הזקן מסטריקוב, בליל שבת ייערך שמחת השלום זכר לנכדו בן לחתנו הרב מרדכי יעקב ברייש, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש הגדול זכרון מנחם סטריקוב ברחוב אהרן פישל 16 ירושלים.

ירושלים: העלייה לתורה לנכד הרב אהרן אלי' פלדמן, בנו של הנה"ח רבי חיים משה פלדמן לרפו"ש, בן לחתנו הרב אלישע יצחק גלדצהיילר, בן הרה"ג רבי דניאל גלדצהיילר ראש ישיבת אור ישראל בארה"ב, עם בת הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים מנדבורנה, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, וחתן האדמו"ר מקאמרנא, תתקיים בבית המדרש הגדול רחמסטריווקא ברחוב גבעת משה בשכונת גוש בירושלים. 

אביר יעקב סאדיגורה - ערלוי: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לגאון רבי מרדכי אויערבאך רב דקהילת 'אביר יעקב' סאדיגורה בת"א, נכדה לבנו הגה"צ רבי אהרן אויערבאך מח"ס 'הליכות שלמה' וחתן הגר"א שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן, בת לבנו הרב אברהם יהושע העשיל אויערבאך, חתן הגה"צ רבי עקיבא סופר רב דחסידי ערלוי בבני ברק, כמו"כ ייערך שמחת הבר מצוה לנכד הגר"מ אויערבאך, בן הגאון רבי אהרן אויערבאך מח"ס 'הליכות שלמה' וחתן הגר"א שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן. השמחה תתקיים בביהמ"ד הגדול 'אביר יעקב' סאדיגורה בתל אביב. 

מאקאווא: שבת שבע ברכות לבן האדמו"ר מדזיקוב ירושלים, עם בת הגה"צ ר' אהרן שמואל לעמבערגער, בן הרה"צ גאב"ד מאקאווא, חתן הגה"צ ר' מרדכי ברים. תתקיים בבית המדרש מאקאווא בקרית אתא. 

מאקאווא - לעלוב  - דז'יקוב ויז'ניץ: השלום זכר לרגל הולדת הנין לגאב"ד מאקאווא, בן בכור לנכדו הרב חיים מאיר למברגר מבני ברק, חתן המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, ובן הרה"צ רבי ישראל לעמבערגער אב"ד מאקאווא בית שמש, חתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, תתקיים במהלך הבאטע בליל שבת של הסבא המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ברחוב הושע בבני ברק. 

באר חיים: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מקופיטשניץ, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין, חתן האדמו"ר מאלכסנדר, עם נכדת האדמו"ר מהאלמין, בת לבנו הרה"צ רבי יוסף יואל גראס אב"ד באר חיים בעיר אלעד, חתן הרה"צ רבי אהרן סופר אב"ד ערלוי אלעד, התפילות והטישים יתקיימו בישיבת ויז'ניץ רח' רשב"י בעיר. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מקופיטשניץ בעיר אלעד.

טשקאווא: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי חיים צבי דוידוביץ אב"ד בית מאיר, וחתן הפוסק הנודע הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל אב"ד דברי משה, עם נכדת האדמו"ר מדזירקא, בת לבנו הרב חיים בריזל, חתן הרה"צ רבי שלום אליעזר מושקוביץ, תתקיים בבית המדרש טשקאווא ברחוב יונה 11 בירושלים. 

קוזמיר: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מקאמרנא, בן לחתנו הרה"צ רבי ישראל מנחם מנדל למברגר, בן הגה"צ אשר אנשיל למברגר גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל, עם בת הרה"צ רבי יהודה לייב טאוב, בנו בכורו של האדמו"ר מקוזמיר, תתקיים בבית המדרש קוזמיר ברחוב רש"י בבני ברק.

קאליב: האדמ"ר מקאליב ישבות בקרב חסידיו בבני ברק, לרגל שבת שירה, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש קאליב ברחוב השלושה 32 בעיר. בליל שבת הטיש בשעה 22:00.

קוידינוב: חסידי קודינוב ישבתו לשבת התאחדות בקמפוס במושב יסודות בראשות האדמו"ר מקודינוב לכבוד י"ג שבט יום דהילולא של הס"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זי"ע. החל היום.

צאנז ז'מיגראד: האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד מארה"ב ישבות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין לרגל שבת שבע ברכות לנכדו, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש דמשק אליעזר, בליל שבת לאחר הטיש ירקוד האדמו"ר מצווה טאנץ. האכסניה בבית הנגיד הרבני אליעזר קעסטנבוים.

קאסאן: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מקאסאן, בן לבנו הגה"צ ר' יעקב נפתלי רוטנברג, עם בת האדמו"ר מפארשעי, בת הרה"צ ר' פנחס שלום רוטנברג, חתן הגה"צ אב"ד גלאגוב זצ"ל. תתקיים באוהל שנבנה לרגל השמחה בסמוך לבית המדרש פארשעי במונסי.

סקולען: שבת שבע ברכות לבן הגה"צ ר' דוד לייב קלוגהופט, בן האדמו"ר מסטרעליסק, וחתן האדמו"ר מסקולען זצ"ל, עם בת הרה"צ רבי אברהם יחזקאל שרגא פרידמן אב"ד קאמאדא. תתקיים בישיבה קטנה סאטמר במונסי.

גאלנטא: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מגאלאנטא, נכד לחתנו הגה"צ רבי זלמן לייב הורוויץ, בן האדמו"ר בעל ה'דובר מישרים' מספינקא זצ"ל, בת לחתנו הרב חיים אונגר. תתקיים בבית המדרש גאלאנטא בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין. 

מבקשי אמונה: האדמו"ר ממבקשי אמונה ישבות לשבת חיזוק בעיר אשדוד, בליל שבת יתפלל בבית המדרש הגדול ויז'ניץ אמרי חיים וימסור דרשה בין מנחה לקבלת שבת, הטיש בבית המדרש הנ"ל, בשבת בבוקר יתפלל תפילת שחרית בשעה 8:30 בבית המדרש הגדול בשטיבלא'ך קהל חסידים, דרשת התעוררות ימסור לפני קריאת התורה, סעודה שלישית בבית המדרש מאקווא ודרשת התעוררות לרגל ימי השובבי"ם.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

בריסק: השבת מציינים את השבת שקודם היארצייט הראשון של זקן ראשי הישיבות הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל ראש ישיבת בריסק, בהיכל ישיבתו בשכונת גוש 80 בירושלים יעלו את זכרו וילמדו מדברי תורתו. 

בני ברק: השלום זכר לרגל הולדת הבן נין הראשון לראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, נין לבנו הגאון רבי ירוחם פוברסקי, נכד הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין ראש ישיבת 'נר זרח' - עוצם ונין לראש ישיבת 'עטרת שלמה' הגאון רבי חיים פיינשטיין. 

ציוני הלכה: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק  גאב"ד מרכז פתח תקווה וראש בית הוראה הכללי ירושלים. 

ירושלים: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת הג"ר רבי אליהו יצחק פינקוס נכדת הגרש"ד פינקוס זצ"ל עם בן רבי אריאל טרנובסקי.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לפנחס גרוס חבר מועצת העיר אלעד לרגל שמחת נישואי בנו בשבוע הבא. 

ברכת מזל טוב לעוה"ד אברהם יוסטמן לרגל שמחת נישואי בתו. 

ברכת מזל טוב ליצחק קופמן יד ימינו של אביו הגרח"א קופמן יו"ר ועד הישיבות לרגל שמחת הולדת הבת בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לזמר שרוליק ורדיגר מארה"ב לרגל שמחת הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת. 

ברכת מזל טוב לאיש החסד נתן צישינסקי, יו"ר 'עזר לחיים' ומתאם קשרי קהילה מאוחדת בבני ברק, להולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת

ברכת מזל טוב לחתן שמעון ברים משב"ק הפוסק הגרש"א שטרן לרגל שמחת נישואיו בשבוע הבא, הקידוש יתקיים בשבת בבוקר בביהמ"ד מתיבתא ברח' הרב קוק 1 בבני ברק, שמחת החתונה תתקיים באולמי הכרמים בבית שמש ביום שלישי הבא.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בשלח - שירה בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:22 | צאת שבת: 17:37 | ר"ת: 18:15

בני ברק - כניסת שבת: 16:37 | צאת שבת: 17:38 | ר"ת: 18:12

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:27 | צאת שבת: 17:37 | ר"ת: 18:13

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:22 | צאת שבת: 17:37 | ר"ת: 18:15

חיפה - ככניסת שבת: 16:25 | צאת שבת: 17:36 | ר"ת: 18:10

אשדוד - כניסת שבת: 16:37 | צאת שבת: 17:39 | ר"ת: 18:12

צפת - כניסת שבת: 16:29 | צאת שבת: 17:39 | ר"ת: 18:12

תל אביב - כניסת שבת: 16:35 | צאת שבת: 17:38 | ר"ת: 18:16

באר שבע - כניסת שבת: 16:40 | צאת שבת: 17:40 | ר"ת: 18:16

ניו יורק - כניסת שבת: 16:34 | צאת שבת: 17:43

לונדון - כניסת שבת: 16:04| צאת שבת: 17:16

אנטוורפן - כניסת שבת: 16:44| צאת שבת: 18:00

ציריך - כניסת שבת: 16:43 | צאת שבת: 17:53

פאריז - כניסת שבת: 17:01 | צאת שבת: 18:15

מוסקבה - כניסת שבת: 16:08 | צאת שבת: 17:33

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

 

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

שתף כתבה זו