מעל אלף משפחות מקבלות את צרכי השבת ע"י התורמים לסגולת רבי חנינא בן דוסא זיע"א

בשבועות האחרונים הרחיבו בארגון 'חנינא בני' את הפריסה לחלוקת סלי מזון לכבוד שבת קודש למשפחות אברכים עמלי תורה הלומדים בכוללים שישי שבת • התרומות מועברות ע"י אנשים שביקשו לקיים את הסגולה הבדוקה על קברו של רבי חנינא בן דוסא זיע"א מידי ליל שישי ותרמו קי"ט מעות

כל רגע בשיתוף חנינא בני | חרדים | תוכן שיווקי 20.6.2022 | 10:42

חנינא בני חלוקת צרכי שבת | צילום: באדיבות ארגון חנינא בני

התרומות הרבות שהועברו לארגון "חנינא בני" ע"י אנשים שביקשו לקיים את הסגולה הבדוקה הנערכת מידי ליל שישי לאחר חצות הלילה על קברו של רבי חנינא בן דוסא זיע"א בכפר עראבה שבגליל, מועברות מידי ערב שבת לאברכים עמלי תורה. בשבועות האחרונים הורחבה החלוקה לפריסה ארצית ללמעלה מאלף משפחות אברכים עמלי תורה.

משפחות האברכים ביקשו להודות באמצעות ארגון 'חנינא בני' לאלפי התורמים שלוקחים חלק בקיום הסגולה ובכך מסייעים בהוצאות השבת של המשפחות.

חלוקת צרכי שבת למשפחות האברכים • תמונה באדיבות ארגון חנינא בני 

ביוזמת ארגון "חנינא בני" מתקיים מידי ליל שישי מניין מצומצם של אברכים, המגיעים אל מערת קברו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו הטמונים בכפר עראבה שבגליל. בשל החשש והסכנה בהגעה עצמאית למקום, מניין האברכים מגיע בתיאום ותחת אבטחה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה שזמנה בליל שישי בחצות הלילה כפי שנמסרה ע"י הגרמ"ש אדלשטיין.

לאחר חצות הלילה, לאחר סדר לימוד מיוחד מתקיימת תפילה מיוחדת לישועות למעלה מדרך הטבע עבור כל שמות התורמים קי''ט מעות כמניין 'חנינא', עבור צורכי השבת לעמלי תורה בשבת קודש. 

הגה"ג רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א כתב במכתבו אודות הסגולה הבדוקה: "בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים, מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו זיעועכי"א אמן, בכפר עראבה שבגליל, ובוודאי שהוא מקום מסוגל לתפילה ולפעול ישועות בכל העניינים. וכבר נושעו רבים בזכותו של התנא הקדוש וכדאיתא בחז"ל (תענית כ"ד)  אר"י א"ר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו'. אולם כדי לחזק כח התפילות שיפעלו יותר, לעורר הרחמים ולפעול ישועות, ראוי גם להפריש איזה סך לצדקה, ובפרט לצורכי שבת כמו חלות ויין עבור הנזקקים, וראוי שיהיה לכל הפחות כמניין 'חנינא', שהוא סך קי"ט שקלים, ובוודאי שכל המוסיף מוסיפים לו".

את מכתבו מסיים הגרמ"ש שליט"א: "ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה".

עד כה, אלפי אנשים השתתפו בקיום הסגולה הידועה כמי שמסוגלת לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע. רבים מעידים בעצמם שראו ישועות בכל העניינים להם היו זקוקים לישועה. קיום הסגולה באמצעות תרומה של קי"ט מעות מאפשרת לכל אחד ואחד מהתורמים גם להשתתף בקיום הסגולה וגם להיות שותפים בתמיכה בעמלי תורה, שבשבועות אלו כאמור, הורחבה הפריסה לערים נוספות ברחבי הארץ.

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

שתף כתבה זו