עומס חום כבד עד קיצוני צפוי במרבית האזורים ברחבי הארץ
13.6.2024 12:23

 צבע אדום