הצווים לסגירת ערוץ אלג'זירה בישראל הוארכו ב-45 ימים
9.6.2024 13:04

 צבע אדום