שתי המשפחות האבלות שכנות מאותו הרחוב - ויתאבלו דלת ליד דלת
16.6.2024 22:45

 צבע אדום