יחולטו ערבויות של חברות חלוקת הגז הטבעי בסך מיליוני שקלים

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות תחלט ערבות של חברות חלוקת הגז הטבעי בסך כולל של כ- 5.3 מיליון שקלים

קובי ברקת | כלכלי 13.6.2024 | 14:55

שטרות כסף | צילום: דוברות המשטרה

בג"צ דחה השבוע את עתירותיהן של 5 חברות החלוקה כנגד החלטת מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות על חילוט ערבויות בהיקף כולל של כ- 5.3 מיליון שקלים, זאת בשל אי עמידתן בלוחות הזמנים לחיבור צרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי.

בדיון ארוך שהתקיים השבוע בבג"צ בפני השופטים וילנר, כבוב ושטיין, ולאחר ששמעו באריכות את טענות הצדדים, קיבלו חמש חברות החלוקה את המלצת בג"צ לוותר על הצורך בכתיבת פסק דין ועתירותיהן נדחו.

בין השנים 2009 - 2016, ולאחר הליך מכרזי, ניתנו לשש חברות רישיונות להקמה והפעלה של רשת חלוקה גז טבעי, באזורי חלוקה נפרדים, כאשר בכל אזור פועלת באופן בלעדי וכמונופול אזורי חברת החלוקה בעלת הרישיון.

לפי תנאי הרישיון, ובהתאם להצעת החברות במכרז, היה על כל אחת מהחברות להקים את רשת החלוקה בפרישה שלא תפחת מהפרישה הקבועה ברישיון, וכן לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה במועדים שנקבעו לכך במסגרת הרישיון. 

בשל איחורן של החברות במועדי חיבור הצרכנים בהיקף משמעותי, החליט מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות לחלט לחמש מתוך שש חברות החלוקה את הערבות לפי הוראות הרישיון לגבי איחור מועד חיבור צרכנים.

החלטת המנהל התקבלה לאחר שהתקיים שימוע ארוך בכתב ובע"פ, שבמסגרתו הגישו החברות מאות מסמכים ואלפי עמודים כתובים. סך החילוט עומד על כ-5.3 מיליון שקלים. בחלוקה הבאה: 

בגין איחור בחיבור 36 צרכנים לרשת החלוקה באזור ירושלים, הוחלט לחלט סך של 1,133,336 שקלים מהערבות של חברת רתם גז טבעי בע"מ. 

בגין איחור בחיבור 22 צרכנים לרשת החלוקה באזור הצפון, הוחלט לחלט סך של 1,870,000 שקלים מהערבות של חברת מרימון גז טבעי בע"מ. 

בגין איחור בחיבור 9 צרכנים לרשת החלוקה באזור הדרום, הוחלט לחלט סך של 800,000 שקלים מהערבות של חברת גז טבעי דרום בע"מ. 

בגין איחור בחיבור 5 צרכנים לרשת החלוקה באזור המרכז, הוחלט לחלט סך של 800,000 שקלים מהערבות של חברת סופר אנ.ג'י חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ.

בגין איחור בחיבור 9 צרכנים לרשת החלוקה באזור חדרה והעמקים, הוחלט לחלט סך של 750,000 שקלים מהערבות של חברת סופר אנ.ג'י חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ. 

סכומי החילוט התבססו על הערכת הנזק השנתי שנגרם לצרכנים מהשימוש בדלקים חלופיים לגז טבעי, בהתייחס לגודל הצרכן ותקופת האיחור שחושבה. על ההחלטה הוגשו חמש עתירות לבג"צ והן כאמור נדחו השבוע. 

מהלך זה, מציינים ברשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות, הוא מתוך "ראייה צרכנית" ובמטרה להאיץ את חיבור הצרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי. רשות הגז הטבעי תמשיך ותפעל לכך שחברות החלוקה יעמדו בתנאי הרישיון, על מנת להבטיח את המשך פיתוח משק הגז הטבעי בישראל לתועלת כלל צרכני משק הגז הטבעי. 

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר? דווח לנו

שיתוף כתבה זו

 צבע אדום